Hilaliye eğitim vakfı projesi, Akhisar - Manisa yolu üzerinde yer alan yaklaşık 30 dönümlük bir arsa için tasarlanmıştır. Külliyede 180 kişilik hâfızlık ve 350 kişilik yüzüne okuma talebesinin tahsil görmesi planlanmıştır. Bu iki müessesenin yanında, içinde bir çok alt bölümü olan 100 kişilik bir"Kur'ani ilimler araştırma merkezi" tasarlanmıştır. Hâfızlık sonrası eğitim, yurt dışından gelen misafirler ve talebeler, Kur'ani ilimler araştırma enstitüsü , dershane ve etüd merkezi ile toplamda 640 kapasitelikülliyede talebelerin yatılı olarak kalması için yurt binaları da düşünülmüştür. Bunların yanında yemekhane, spor merkezi, 400 kişilik konferans merkezi gibi sosyal birimler de mevcuttur.

 

Külliye, bir vakıf genel merkezi binası ve halkın kullanımına açık son cemaat yeriyle 1500 metre kare büyüklüğünde kapalı alana sahip bir camii içermektedir.


Akhisar _İzmir karayolu 4.km üzerinde bulunan arsamızın toplam alanı yaklaşık 30 dönüm (29963 m2)dir.Proje bitiminde toplam kapalı alan 32.227 m2 olacaktır.Toplam 44 dersliğin bulunduğu külliyemizde 856 öğrenci eğitim-öğrenim görebilecek ve bunlardan 624 kişi yatılı kalabilecektir.Ayrıca 52 kişilik misafirhanesi ve 62 araçlık otoparkı bulunacaktır.

Kur’an ilimleri külliye binamızda 6 ana bölüm bulunmaktadır.

1- CAMİ : 2700 kişilik (cami içi : 1000 kişi, bahçe : 1700 kişi)

2- HAFIZLIK HAZIRLIK EĞİTİMİ KOMPLEKSİ:384kişilik olup,3 bölümden oluşur.

A) Talim Bölümü : 3 kat olup,16 derslik,2 yemekhane,1 genel aktivite salonu,1 beden eğitimi salonu ve ilgili idari birimler bulunur.

B) Yurt Bölümü : 6 kat olup,23 adet yatakhane,idari birim ve 16 kişilik misafirhane vardır.

C) Tatbikat(iç) Mescid : 2 kat olup,1.kat 196 m2 ve 2.kat 79 m2 dir.

3- HAFIZLIK EĞİTİMİ KOMPLEKSİ : 192 kişilik olup,3 bölümden oluşur.

A) Talim Bölümü : 3 kat olup,16 derslik,1 yemekhane,1 beden eğitimi salonu ve 1 adet tashih-i huruf salonu bulunur.

B) Yurt Bölümü : 7 kat olup, yatakhaneler,idari birim ve 18 kişilik misafirhanesi vardır.

c) Tatbikat (İç) mescidi : 2 kat olup,1.kat 196 m2 ve 2.kat 79 m2 dir.

4- VAKIF İDARE BİNASI : 4 kat olup,hizmet birimleri ve 18 kişilik misafirhanesi vardır.

5- KUR’AN İLİMLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ : 7 kat olup,15 derslikli ve 280 kişilik kapasitelidir.

6- EK TESİSLER:

A) Zeminde : Hafızlar ve yüzüneler için ayrı,ayrı olmak üzere 2 adet basketbol ve oyun sahası ile 1 adete halı saha,

B) Bodrum katta : 554 m2 konferans salonu ve 508 m2 kapalı spor salonu bulunur.

 


Vakfımıza yapılan bağışların tamamı, Gelir Vergisi Kanunun 89.Maddesinin 5.Fıkrasına istinaden bağış yapanın Gelir Vergisi Matrahından düşülür.


89. Maddenin 5.Fıkrası : 
5. Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve(6322 sayılı kanunun 9.maddesiyle değişen ibare; Yürürlük 15.06.2012)rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin(6)inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı.